Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficacy of glyphosate and fluazifop-P-butyl herbicides with adjuvants at different levels of cutting for the common reed (Phragmites australis)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

adjuvants ; fluazifop-P-butyl ; glyphosate ; herbicide ; Phragmites

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

282-288

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124636

×