Szczegóły

Tytuł artykułu

Integrated control of Lecanium scale (Parthenolecanium sp.) on highbush blueberry in open field and protected crops

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

integrated pest control ; mechanical action ; Parthenolecanium spp.

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

297–303

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124638

×