Szczegóły

Tytuł artykułu

Induced systemic resistance to wheat take-all disease by probiotic bacteria

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

methyl jasmonate ; methyl salicylate ; rhizobacteria ; soil drench ; wheat

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

304-310

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.31

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124639

×