Szczegóły

Tytuł artykułu

Pest risk analysis on Xylella fastidiosa in Morocco

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Xylella fastidiosa ; pest risk analysis

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

215-219

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.10.05

Typ

Ahead of print

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124640

×