Szczegóły

Tytuł artykułu

Resistance risk assessment: realized heritability, cross resistance and resistance stability of acetamiprid in the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

acetamiprid ; Aphis gossypii ; heritability ; resistance

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

328–334

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.03

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124641

×