Szczegóły

Tytuł artykułu

Glyphosate in agronomic performance and seed quality of soybean with cp4-EPSPs and cry1Ac genes

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

crop injury ; Glycine max ; glyphosate-tolerant soybean ; herbicide ; selectivity

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

345–353

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.03

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124644

×