Szczegóły

Tytuł artykułu

Silicon fertilization as a sustainable approach to disease management of agricultural crops

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

plant disease management ; silicon fertilization ; sustainable agriculture

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

317-320

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.03

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124645

×