Szczegóły

Tytuł artykułu

Antifungal activity of Bunium persicum essential oil and its constituents on growth and pathogenesis of Colletotrichum lindemuthianum

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Bunium persicum ; Colletotrichum lindemuthianum ; cuminaldehyde ; essentialoil ; Phaseolus vulgaris

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

431–441

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.01.08

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124646

×