Szczegóły

Tytuł artykułu

Plants containing cardiac glycosides showing antiphytoviral activity against Potato virus Y (PVYNTN) on tobacco plants

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

antiphytoviral ; cardiac glycoside ; DAS-ELISA ; plant extracts ; Potato virus Y(PVYNTN)

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

395–403

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124648

×