Szczegóły

Tytuł artykułu

The synergistic effect of piperonyl butoxide on the molluscicidal potential of monoterpenes and phenylpropenes against Theba pisana

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

molluscicidal activity ; monoterpenes ; phenylpropenes ; piperonyl butoxide ; synergistic effect ; Theba pisana

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

381-386

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124649

×