Szczegóły

Tytuł artykułu

New fungi causing postharvest spoilage of cucumber fruits and their molecular characterization in Egypt

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

cucumber ; fruit rot ; fungi ; internal transcribed spacer (ITS) ; molecular characterization

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

362–371

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2018.12.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124650

×