Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of different management practices of organic uphill grasslands on the abundance and diversity of soil mesofauna

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Acari ; Collembola ; grasslands ; organic farming ; pastures

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

372-380

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.01.08

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124652

×