Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of 1,8-cineol on the biology and physiology of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 58

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

biochemical parameters ; 1,8-cineol ; Xanthogaleruca luteola

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

420-430

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.01.08

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2018.124653

×