Szczegóły

Tytuł artykułu

On ’imāla in pre-Islamic Arabic

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2018

Wolumin

vol. LV

Autorzy

Słowa kluczowe

vowel change ; development ; variation ; koineization ; contact

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

213-233

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2018.12.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675

DOI

10.24425/for.2018.124685

×