Szczegóły

Tytuł artykułu

Odczytanie Rancière’a (Jerzy Franczak, Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 4 (349)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

487-491

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2018.12.18

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/rl.2018.124734

×