Szczegóły

Tytuł artykułu

Teatralny horyzont badań nad jezuicką „ars educandi” (Jan Okoń, Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2018

Numer

No 6 (351)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

725-729

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

30.04.2019

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.24425/rl.2018.124781

×