Szczegóły

Tytuł artykułu

Fifty-year history of Early/Lower Vertebrates symposia - An overview

Tytuł czasopisma

Acta Geologica Polonica

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 68

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Vertebrates ; Paleozoic ; Meetings ; Proceedings ; Honors

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

263–273

Wydawca

Komitet Nauk Geologicznych PAN ; Wydział Geologii UW

Data

2018.10.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5709
×