Szczegóły

Tytuł artykułu

Structural modelling of throttle diagrams for measuring fluid parameters

Tytuł czasopisma

Metrology and Measurement Systems

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 25

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

throttle diagram ; measuring transducer ; model ; fluid

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

659–673

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee on Metrology and Scientific Instrumentation

Data

2018.12.14

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-8229

DOI

10.24425/mms.2018.124884

×