Szczegóły

Tytuł artykułu

Wprowadzenie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×