Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrana problematyka z zakresu zabytków nieruchomych w dokumentach planistycznych

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

zabytek nieruchomy ; dokumenty planistyczne ; Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

54-66

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×