Szczegóły

Tytuł artykułu

Internalizacja ekonomicznych efektów zewnętrznych na obszarach dotkniętych procesem urban sprawl. Przykład krakowskiego obszaru metropolitalnego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

urban sprawl ; ekonomiczne efekty zewnętrzne ; koszty dojazdów do pracy ; krakowski obszar metropolitalny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

67-81

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×