Szczegóły

Tytuł artykułu

Integracja podsystemów transportowych w węzłach przesiadkowych komunikacji publicznej Poznania w oparciu o kolejowe dworce miejskie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

transport zrównoważony ; multimodalność ; poznański obszar metropolitalny ; Poznańska Kolej Metropolitalna ; system transportowy ; węzeł przesiadkowy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

82-106

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×