Szczegóły

Tytuł artykułu

Obiekty fortyfikacyjne pruskich twierdz pierścieniowych Poznania i Wrocławia (XIX–XX w.) w aktualnych dokumentach planistycznych – funkcjonowanie, ochrona, kształtowanie krajobrazu

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 270

Autorzy

Słowa kluczowe

tereny zieleni zabytkowej ; planowanie przestrzenne ; ochrona zabytków fortyfikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

143-158

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2018.09.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×