Szczegóły

Tytuł artykułu

Le fantastique à la belge. L’ambiguïté dans La Mort du juste de Jean-Pierre Bours

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

fantastyka ; Jean-Pierre Bours ; belgijska szkoła niezwykłości ; niejednoznaczność ; elipsa

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

497-506

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.124999

×