Szczegóły

Tytuł artykułu

Satzkonstruktionen ohne Verbum finitum: Diachrone, synchrone und panchrone Zugriffe auf ein vergessenes Phänomen der deutschen Syntax

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Niefinitywność ; konstrukcje niefinitywne ; elipsa czasownika posiłkowego ; zdania podrzędnie złożone ; język wczesno-nowo-wysoko-niemiecki

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

565-579

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125004

×