Szczegóły

Tytuł artykułu

,Danzig sehen und sterben‘. Manifestation der regionalen Verbundenheit in Danziger Todesanzeigen

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

nekrolog ; mała ojczyzna ; Danzig/ Gdańsk ; przynależność regionalna ; ucieczka i wypędzenie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

580-591

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125005

×