Szczegóły

Tytuł artykułu

El carácter convencional, obligatorio, distintivo y opcional del uso de la coma en español

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ortografia ; interpunkcja hiszpańska ; interpunkcja kontrastywna ; przecinek ; składnia wypowiedzi

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

606-620

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125007

×