Szczegóły

Tytuł artykułu

Transfererscheinungen zu Beginn des L3-Erwerbs: Evidenz aus der schriftlichen Sprachproduktion mehrsprachiger Deutschlerner

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

transfer międzyjęzykowy ; akwizycja języka trzeciego ; wpływy międzyjęzykowe ; interjęzyk ; behawioryzm vs. natywizm ; wielojęzyczność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

633-648

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125009

×