Details

Title

O naukowej twórczości Profesora Franciszka Gruczy / Review of Professor Franciszek Grucza’s scientific work. Introduction

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2018

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

649-651

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Date

2018.12.06

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125010

×