Szczegóły

Tytuł artykułu

O naukowej twórczości Profesora Franciszka Gruczy / Review of Professor Franciszek Grucza’s scientific work. Introduction

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

649-651

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125010

×