Szczegóły

Tytuł artykułu

Psycholinguistics at large: Professor Franciszek Grucza’s glottodidactic bent

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2018

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

667-670

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2018.12.06

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125015

×