Details

Title

Magdalena Latkowska, „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961–1989, OficynaWydawnicza ATUT, Wrocław 2016, 278 S.

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2018

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

685-686

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Date

2018.12.06

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2018.125020

×