Szczegóły

Tytuł artykułu

Rzymskie monety z osady kultury przeworskiej w Nieprowicach, pow. pińczowski, w świetle danych archeologicznych

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2018

Wolumin

Rok LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

61-99

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155

DOI

10.24425/wn.2018.125037

×