Szczegóły

Tytuł artykułu

Srebrna moneta Teodozjusza z Obrzycka a pochodzenie monet rzymskich znajdowanych w skarbach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2018

Wolumin

Rok LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

101-113

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155

DOI

10.24425/wn.2018.125038

×