Szczegóły

Tytuł artykułu

Monety i przybory kupieckie z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w miejscowości Sowinki (powiat poznański)

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2018

Wolumin

Rok LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

145-170

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155

DOI

10.24425/wn.2018.125041

×