Szczegóły

Tytuł artykułu

Znalezisko połowy złotej monety osmańskiej z miejscowości Kopce (pow. janowski, woj. lubelskie). Przyczynek do okoliczności napływu monet osmańskich na ziemie polskie do początku XX wieku

Tytuł czasopisma

Wiadomości Numizmatyczne

Rocznik

2018

Wolumin

Rok LXII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

289-306

Wydawca

Komitet Nauk Historycznych PAN

Data

2019.01.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0043-5155

DOI

10.24425/wn.2018.125050

×