Szczegóły

Tytuł artykułu

Characteristics of GZO/IZO Dual-Layer as an Electron Transport Layer in Dye-Sensitized Solar Cell

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Dual-layer ; sol-gel ; spin coating ; thin film ; GIZO ; solar cells

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

1609-1614

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/amm.2018.125084

×