Szczegóły

Tytuł artykułu

A New Neural Networks Model for Calculating the Continuous Cooling Transformation Diagrams

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

CCT diagram ; modelling ; neural network ; heat treatment ; steel

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

2009-2015

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/amm.2018.125137

×