Szczegóły

Tytuł artykułu

WC-5Co Cemented Carbides Fabricated by SPS

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

spark plasma sintering ; cemented carbides ; WC-5Co ; hardness ; fracture toughness

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

2031-2037

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.12.12

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/amm.2018.125140

×