Szczegóły

Tytuł artykułu

Thermal Reclamation of Foundry Sands Using Repurposed Sand Dryer Equipment

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2018

Wolumin

vol.18

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Environment protection ; Innovative foundry technologies ; Spent Foundry Sands ; Thermal reclamation ; Industrial Symbiosis

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

92-102

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2018.11.30

Typ

Ahead of print

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/afe.2018.125176

×