Szczegóły

Tytuł artykułu

Characterization of Ca50Mg20Zn12Cu18 Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 19

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Calcium alloy ; Implant ; metallic glass ; Magnesium ; Calcium ; Zinc ; Copper ; Corrosion ; Corrosion resistance

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

75-82

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2019.02.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2299-2944

DOI

10.24425/afe.2018.125195

×