Szczegóły

Tytuł artykułu

Odświętność i codzienność życia kulturalnego Krakowa. Poezja okolicznościowa w dzienniku „Czas” w pierwszym piętnastoleciu po powstaniu styczniowym

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2018

Wolumin

t.21

Numer

z.3

Autorzy

Słowa kluczowe

prasa polska XIX w. ; Kraków ; Galicja,„Czas” ; pozytywizm ; poezja polska XIX w. ; poezja okolicznościowa ; grafomania

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

39-55

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Data

2018.10.24

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×