Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Jerzy Jarowiecki, Kultura i literatura na łamach polskiej prasy konspiracyjnej (1939–1945), seria „Monografie”, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2017, ss. 284

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2018

Wolumin

t.21

Numer

z.3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

121-123

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2018.10.24

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×