Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ katastrofogennych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo pracy w górnictwie węgla kamiennego w latach 2000–2016

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

górnictwo węgla kamiennego ; zagrożenia naturalne ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

7-18

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×