Szczegóły

Tytuł artykułu

Szacowanie głębokości położenia ognisk wstrząsów na podstawie wskaźnika energetycznego EWG

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

eksploatacja podziemna ; wstrząsy sejsmiczne ; lokalizacja ogniska wstrząsu

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

33-44

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×