Szczegóły

Tytuł artykułu

Odporność zabudowy mieszkalnej i gospodarczej na wpływy eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK Janina

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

wstrząsy regionalne ; wstrząsy eksploatacyjne ; prognoza drgań ; budynki ; uszkodzenia ; modele dynamiczne ; odporność dynamiczna

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

45–60

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×