Szczegóły

Tytuł artykułu

Przyczyny zużycia technicznego budynków na terenach górniczych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

oddziaływania górnicze ; zużycie techniczne ; szkody górnicze

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

61-70

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×