Szczegóły

Tytuł artykułu

Skuteczne rozwiązania w systemie wysokiego kotwienia dla wzmacniania obudowy podporowej

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

wzmocnienie obudowy ; przykotwienie obudowy podporowej ; kotew strunowa ; wykładka mechaniczna ; naciąg wstępny

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

101-116

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×