Szczegóły

Tytuł artykułu

Programy CAE opracowane dla potrzeb projektowania i użytkowania obudowy wyrobisk korytarzowych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

obudowa wyrobisk korytarzowych ; projektowanie obudowy ; użytkowanie obudowy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

147–158

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×