Szczegóły

Tytuł artykułu

Szacowanie zasobów złoża siarki na podstawie badań sejsmicznych

Tytuł czasopisma

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2017

Numer

Nr 101

Autorzy

Słowa kluczowe

porowatość ; zawartość siarki ; amplituda sygnału ; zasobność

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

217–228

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk

Data

2018.10.24

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2080-0819
×